Informacja dla instytucji

Istotą „Miesiąca Fotografii w Krakowie” jest to, że galerie (a nie artyści)
są instytucjonalnymi uczestnikami tego festiwalu. Zatem aby przystąpić
do „Miesiąca Fotografii w Krakowie” przedstawiciel zainteresowanej galerii musi skontaktować się z naszą Fundacją, zaakceptować warunki uczestnictwa, przedstawić propozycję wystawy i uzgodnić jej techniczne szczegóły. Organizator może udzielić pomocy uczestnikowi w znalezieniu i wyborze wystawy spośród propozycji polskich i zagranicznych.
Od uczestników wymagamy m.in. pokazywania najciekawszych
i najambitniejszych prezentacji na czas „Miesiąca Fotografii w Krakowie”, posiadania wyodrębnionej przestrzeni ekspozycyjnej poprawnie oświetlonej
i przystosowanej do wystawiania prac, skrupulatnego planowania
i profesjonalnej realizacji wystawy.
Poza wystawami fotografii do programu festiwalu włącza się: wykłady, seminaria i warsztaty, pokazy slajdów, spotkania z fotografami oraz projekcje filmów o tematyce fotograficznej.
Do programu festiwalu Organizator nie włącza: prezentacji na miernym
i niskim poziomie, wystaw fotoamatorów, wystaw debiutantów, wystaw popularnej fotografii turystyczno-krajoznawczej, wystaw źle przygotowanych technicznie, wystaw odbywających się poza Krakowem i wystaw, które rozpoczęły się przed otwarciem „Miesiąca Fotografii w Krakowie”. Organizator ma prawo odmówić włączenia proponowanej wystawy do programu festiwalu. Uczestnictwo jest nieodpłatne.

Informacja dla fotografów

Fotografowie zainteresowani uczestnictwem w kolejnych edycjach „Miesiąca Fotografii w Krakowie” powinni skontaktować się bezpośrednio z aktualnym lub potencjalnym uczestnikiem (galerią, centrum kultury, kawiarnią, pubem lub innym miejscem które organizuje wystawy) i uzgodnić zorganizowanie swojej wystawy w ramach festiwalu. Zalecane jest podjęcie tych działań
co najmniej na 6 miesięcy przed rozpoczęciem festiwalu.
Pomoc w znalezieniu miejsca do wystawienia swoich prac może również udzielić nasza Fundacja – prosimy o kontakt.
Proszę również zapoznać się z zasadami uczestnictwa podanymi w powyższym paragrafie.