Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuk Wizualnych jest organizatorem Miesiąca Fotografii w Krakowie. Celem tego festiwalu jest upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, tworzenie przyjaznych warunków dla odbioru fotografii w Polsce oraz promowanie artystów tworzących na tym polu i instytucji, które związane
są z fotografią.
Fundacja nie jest związana z instytucjami i podmiotami gospodarczymi, władzami państwowymi ani samorządowymi, partiami politycznymi.
W odróżnieniu od wielu innych fundacji, nasza Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Całość środków uzyskuje z darowizn i w pełni przeznacza je na cele statutowe.

Organizator wyraża szczególne podziękowania za wsparcie i pomoc:

Panu Krzysztofowi Stachoniowi
Panu Bartkowi Rogalewiczowi
Pani mec. Ewie Batko-Matczewskiej
i pozostałym osobom, które swoją postawą i zaangażowaniem przyczynili
się do zorganizowania Miesiąca Fotografii w Krakowie


Projekty graficzne oraz logotyp MF: Bartek Rogalewicz (www.rogalewicz.com)
Webdesign: binaryslave.com: Bartek Rogalewicz / Michał Roszka (www.roszka.pl)

Fundacja Rozwoju Sztuk Wizualnych
ul. Rękawka 7/10, 30-535 Kraków
tel. +48 12-29613 34, +48 601-43 09 34, fax +48 12-423 55 32
www.mfwk.com, www.photomonth.com

e-mail: office@photomonth.com