Z przyjemnością przedstawiamy Państwu drugą edycję festiwalu „Miesiąc Fotografii w Krakowie – 2003”, w którym bierze udział większość galerii
i instytucji kultury w Krakowie – to one współtworzą program tego festiwalu, który z założenia otwarty jest na różne gatunki fotografii.

W tym roku, poza cenionymi nazwiskami, prezentowane są w dużej liczbie prace młodych fotografików i studentów znanych szkół fotograficznych z kraju
i zagranicy.

Mamy nadzieję, że prezentowane wystawy dostarczą Państwu wielu wrażeń, skłonią do przemyśleń i potwierdzą znaczenie fotografii jako jednego
z najważniejszych mediów we współczesnej sztuce.